سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
ایمان برهنه است و جامه آن تقوا و زیورش حیا و دارایی اش فقه و میوه اش دانش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]